Disclaimer

Het Zonnepanelenhuis heeft de informatie die u op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan hierin onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Het Zonnepanelenhuis kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Het Zonnepanelenhuis niet instaan.

Het Zonnepanelenhuis verstrekt op deze website uitsluitend informatie over producten en diensten en behoudt zich het recht voor om daarin zonder kennisgeving vooraf wijzigingen in aan te brengen.

Daarnaast bevat de website soms verwijzingen naar andere links die niet door Het Zonnepanelenhuis  worden onderhouden. Hoewel het Zonnepanelenhuis uiterst selectief bij de keuze van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt deze geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op de betreffende sites worden aangeboden.

Daarnaast kunt ervan op aan dat Het Zonnepanelenhuis alles in het werk zal stellen om misbruik te voorkomen. Het Zonnepanelenhuis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.