SolarCoin is het grootste community-based beloningsprogramma voor zonne-energie ter wereld. Het systeem maakt gebruik van blockchaintechnologie en biedt een extra beloning aan mensen die zonne-energie produceren. Eigenaars van zonnepanelen — zowel individuele huishoudens als bedrijven —ontvangen één SolarCoin voor iedere geproduceerde MWh aan elektriciteit uit zonne-energie. Ze kunnen hun SolarCoins vervolgens omzetten in echt geld of opsparen. De koers van de SolarCoin kan sterk variëren. De munt is gebaseerd op hetzelfde principe als de bitcoin.
Voortaan biedt de Belgische energiemonitor Smappee haar gebruikers eenvoudig en automatisch toegang tot gratis SolarCoins. “Onze app geeft gebruikers nu al een snel en handig realtimeoverzicht van de productie van hun zonnepanelen. Nu zullen ze ook kunnen zien hoeveel SolarCoins ze verdiend hebben”, zegt CEO Stefan Grosjean. “Eigenaars van zonnepanelen besparen al door zelf energie te produceren, maar de gratis SolarCoins bieden een extra stimulans. We zien dit als een mooie beloning voor mensen die al in zonnepanelen investeren. Voor wie dat nog niet doet, kan het een extra reden zijn om over te schakelen op duurzame energie.”

Smappee is de eerste datalogger wereldwijd die gebruik maakt van SolarCoins. Stefan Grosjean is enthousiast over de introductie van de SolarCoins. “Smappee had van meet af aan de ambitie om het voortouw te nemen in de energietransitie. De SolarCoin Foundation deelt deze ambitie: ook zij wil innoveren en de energie-industrie wakker schudden. Dankzij het SolarCoin-systeem zullen mensen zelf zonne-energie kunnen kopen en verkopen. Je verkoopt aan je buurman, maar evengoed aan mensen in Afrika of de Verenigde Staten. SolarCoin wil consumenten onafhankelijkheid en controle geven over hun eigen energieverbruik en -productie.”

“In de toekomst zullen onze woningen fungeren als decentrale energiehubs, met elkaar verbonden door middel van slimme energienetten. Blockchaintechnologie, zoals SolarCoin, is een geweldige manier om informatie tussen al deze hubs uit te wisselen en de energietransitie te versnellen.”

François Sonnet van SolarCoin is ervan overtuigd dat de samenwerking met Smappee nog meer mensen kan overhalen om over te stappen op zonne-energie. “Iedereen wint erbij. Hoe meer mensen gebruikmaken van SolarCoins, hoe meer waarde deze krijgen en hoe meer geld de gebruikers kunnen verdienen. Anderzijds zullen onze gegevens ook steeds betrouwbaarder worden. Tot nu toe registreerden de gebruikers van SolarCoin hun energieproductie iedere zes maanden. De integratie met Smappee zal ons toelaten om de productie van zonne-energie te controleren in realtime, en gegevens te verzamelen die kunnen worden gebruikt om de luchtvervuiling te meten en de klimaatverandering op te volgen.”