.

Energieopslag thuis: zonnestroom

Met een thuisaccu kun je zelf opgewekte zonnestroom opslaan om te gebruiken als de zon niet schijnt. Energiepioniers zijn al druk aan het experimenteren met bijvoorbeeld de Tesla Powerwall. Dit soort energieopslag is in 2018 financieel nog niet interessant. Energieopslag kan op termijn belangrijk worden om meer hernieuwbare energie te kunnen opwekken.

Zo werkt thuisopslag

Een netgekoppeld zonnestroomsysteem met accu heeft doorgaans een regelstation tussen de panelen, de elektrische apparatuur en de thuisaccu. Dit werkt zo:

  1. De zonnepanelen wekken stroom op.
  2. De regelaar stuurt de opgewekte stroom naar de apparaten die op dat moment stroom nodig hebben.
  3. Als er geen vraag naar stroom is, gaat de stroom naar de accu. Die stroom kan later gebruikt worden.
  4. Pas als de accu vol is wordt de stroom aan het elektriciteitsnet teruggeleverd.
  5. Wanneer er geen zonnestroom wordt opgewekt, maar er wel vraag is van het huishouden, wordt de stroom uit de accu gehaald.
  6. Zodra de accu leeg is wordt de stroom tegen inkooptarief van het net gehaald.

Een lege accu kan als de zon niet schijnt eventueel opgeladen worden met goedkope dalurenstroom, om later, bij hogere tarieven, te gebruiken. Dit verschil in tarief is nu miniem (minder dan een cent per kWh, prijspeil 2018), maar wordt in de toekomst mogelijk groter, als er meer wind en zon aan het elektriciteitsnetwerk worden geleverd om het netwerk slimmer (‘smart grid’) te maken.

malen voordeliger en beter geworden

Bekijk waarom een accu opslagsysteem voor thuis een goede oplossing is voor uw overproductie

Zonnestroom opslaan: wanneer is het voordelig?

Een groot deel van je opgewekte zonnestroom gebruik je niet voor je apparaten maar gaat via de meterkast naar het centrale elektriciteitsnet, zodat anderen de zonnestroom kunnen gebruiken. De energieleverancier streept zonnestroom die in het net voedt af tegen jouw verbruikte stroom  (dat heet salderen). Daardoor ontvang je voor je zonnestroom in feite dezelfde prijs als je nu betaalt voor netstroom: zo’n 21 cent per kWh (prijspeil 2018). Lever je meer stroom aan het net dan je eraan onttrekt dan krijg je een terugleververgoeding. Vaak is die gelijk aan de prijs die de grote stroomproducenten zelf krijgen, ca. 7 cent (prijspeil 2018).

De salderingsregeling geldt in ieder geval tot en met 2019, maar wordt wellicht verlengd tot eind 2022. Het nieuwe kabinet zal daarover een beslissing moeten nemen. Als de salderingsregeling ooit wordt aangepast krijg je waarschijnlijk een lagere prijs voor de zonnestroom die je aan het net levert dan nu. Hoe lager de prijs die je in de toekomst ontvangt voor je zonnestroom, hoe sterker de prikkel om thuisopslag in een accu te overwegen, zeker als de accu’s ook nog eens goedkoper worden.

’s Zomers te veel, ’s winters te weinig

Netkoppeling blijft ook met een thuisbatterij vrijwel altijd onvermijdelijk. Met een accu’s kun je stroom gedurende enkele dagen opslaan; je overvloedige zomerstroom bewaren voor de donkere winter is niet mogelijk.
Met 13 zonnepanelen wek je jaarlijks ongeveer evenveel stroom op als een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt: 3000 kWh. Dat is gemiddeld bijna 9 kWh per dag; evenveel als je met de grootste thuisaccu’s kunt opslaan. Maar er zijn grote seizoensverschillen in de productie van zonnestroom. Daardoor is die thuisaccu van 9 kWh op een gemiddelde zomerdag in juni te klein om de 16 kWh die de 15 panelen opwekken op te slaan. En op een gemiddelde decemberdag wek je met 2 kWh veel te weinig stroom op om je eigen verbruik te dekken, waardoor je de accu op zo’n dag dus nauwelijks benut. De verschillen zijn nog groter als je een extreem zonnige zomerdag vergelijkt met een erg sombere winterdag.

Netkoppeling blijft noodzakelijk

Zo blijft aansluiting op het elektriciteitsnet noodzakelijk om de overproductie in de zomer op te vangen en het gebrek aan productie in de winter te compenseren. Of anders gezegd: het zou zonde zijn om zonder netkoppeling te willen functioneren, omdat je dan ’s zomers veel stroom weggooit als je batterij vol is en het zou onverstandig zijn omdat je ’s winters niet genoeg stroom hebt, omdat je batterij nooit vol raakt.

Kosten opslag zonnestroom

Thuisaccu’s kunnen momenteel (2018) 2 tot 10 kWh opslaan. Li-ion thuisaccu’s kosten 700 tot 1000 euro per kWh opslagkwaliteit. Voor een systeem van 10 kWh betaal je ongeveer dan 8.000 euro. Waarschijnlijk zullen de prijzen van Li-ion accu’s in de komende jaren dalen. Loodaccu’s zijn goedkoper, maar alleen deep cycle loodaccu’s zijn geschikt voor het opslaan van zonnestroom. Ook de accu in elektrische auto’s kan gebruikt worden als opslag voor zonnestroom. Het huidige aanbod van thuisaccu’s op de consumentenmarkt is klein. Op zelfenergieproduceren.nl vind je een overzicht van de accu’s die zijn ontwikkeld (maar soms nog niet verkrijgbaar voor consumenten) en een indicatie van de aanschafprijzen.

In 2021 echter zijn Accu’s al vele malen voordeliger en beter geworden

Geïnteresseerd in opslag van zonnestroom? Bekijk onze accu opslagsysteem oplossingen voor thuis