Aanmelden zonnepanelen bij netbeheerder

Via Energieleveren.nl kun je zien wie jouw netbeheerder is. Neem contact op om te melden dat je van plan bent zonnepanelen te laten installeren. Jouw netbeheerder kan je dan vertellen of de meter in jouw meterkast geschikt is om geleverde zonnestroom te registreren. Is je meter niet geschikt, dan plaatst jouw netbeheerder een slimme meter. Na de plaatsing meld je je zonnepanelen aan op Energieleveren.nl. Dat is nodig om te zorgen dat je de vergoeding voor geleverde stroom krijgt. En de netbeheerder kan dan ook rekening houden met jouw zonnepanelen om het stroomnet zo efficiënt mogelijk te maken.

Aanmelden zonnepanelen bij energieleverancier

Meld je zonnepanelen ook aan bij jouw energieleverancier. Let wel op: als je meer stroom produceert dan je zelf verbruikt kun je die extra stroom niet salderen. Dat betekent dat je een lagere prijs krijgt voor de stroom die je aan het net levert. Energiebedrijven mogen deze zogeheten terugleververgoeding zelf vaststellen; de vergoeding ligt tussen de 3 en 11 cent cent per kWh. Lees meer op Prijs en opbrengst zonnepanelen.

Heb ik een geschikte meter?

Om te weten hoeveel stroom aan het net is geleverd, is een meter nodig die niet alleen kan meten hoeveel stroom een huishouden afneemt, maar ook hoeveel het aanlevert. Heb je nog niet zo’n meter, vraag dan jouw netbeheerder jouw meter te vervangen. Als jouw huidige meter ongeschikt is voor teruglevering wordt er gratis een slimme meter geplaatst. Hangt er al een geschikte meter maar wil je toch een slimme meter, dan kunnen daar kosten voor in rekening worden gebracht door de netbeheerder (ongeveer 70 euro).

Heb je een ferrarismeter die door zonnepanelen geleverde stroom niet registreert, maar die je wel terug kan draaien? Dan verrekent jouw meter jouw afname van elektriciteit automatisch met de geleverde elektriciteit. De meter kan blijven zitten totdat die niet meer werkt.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende meters in Nederlandse huizen.

Ferrarismeter

Ferrarismeter. Zonnestroom leveren aan het elektriciteitsnet.Op de momenten dat de zonnepanelen meer stroom leveren dan dat er wordt verbruikt zal deze meter automatisch terugdraaien. Deze meters worden niet meer opgehangen. Dit heeft te maken met het feit dat het uitlezen van negatieve verbruiken tot problemen leiden bij zowel de netbeheerder als energieleveranciers.

Analoge meter zonder draaischijf

Analoge stroommeter. Deze meter lijkt op de ferrarismeter, maar is niet geschikt om teruglevering te registreren. Als je zonnepanelen hebt, of wilt plaatsen, zal je een andere meter moeten laten installeren door de netbeheerder.

Digitale meter met terugleverregistratie

Digitale stroommeter.Bij nieuwbouw of gerenoveerde elektravoorzieningen zal in de meeste gevallen de meter zoals hiernaast in de meterkast hangen. Deze digitale meter heeft een apart telwerk voor teruggeleverde energie en is dus geschikt voor zonnepanelen.

Digitale meter zonder terugleverregistratie

Digitale stroommeter.Deze meters zijn op afstand uit te lezen (als een soort primitieve slimme meter) maar zijn niet zo slim dat ze ook de terug geleverde energie kunnen registreren. Je kunt deze dus niet gebruiken voor jouw zonnepanelen.

Slimme meter

Slimme meter. Monitor de opbrengst van je zonnepanelen.Een slimme meter registreert teruglevering en is dus geschikt voor zonnepanelen. De meter biedt als voordeel dat het een goed inzicht in het verbruik mogelijk maakt.

Slimme meter of ferrarismeter die terugdraait?

Op diverse internetfora wordt aangeraden om een meter die terug kan draaien (die heet ferrarismeter) niet te laten vervangen door een slimme meter. (Let op: niet alle ferrarismeters kunnen terugdraaien. Vraag je netbeheerder of jouw meter geschikt is voor teruglevering.) Het argument voor een geschikte ferrarismeter is dat die automatisch ‘saldeert’. Mocht de huidige regeling voor het salderen in de toekomst veranderen, dan hebben consumenten met dit soort meters daar geen nadeel van.

Aan de andere kant is een belangrijk argument om een oude meter wél te vervangen door een slimme meter dat vergroening van de energievoorziening daar beter mogelijk door wordt. Netbeheerders krijgen dankzij slimme meters meer inzicht in hoeveel energie op welk moment nodig is in Nederland. Die informatie is noodzakelijk om energievraag en -aanbod beter te kunnen afstemmen. Als de vraag naar energie beter te sturen is, zijn wind- en zonne-energie optimaal te gebruiken. En zal duurzame energie in de nabije toekomst beter kunnen worden benut.